transition town: DE PIJP

Transition Town de Pijp

Transitie in 2010 12 January , 2010

Filed under: Uncategorized — ttpijp @ 5:50 pm

De eerste vergadering van 2010 belooft een vol en productief jaar. De kerngroep begint te stabiliseren, en een aantal werkgroepen zijn opgericht. Ook wordt geleidelijk de organisatieve structuur steeds duidelijker. Voortaan zal er elke tweede maandag van de maand een vergadering zijn met vertegenwoordigers van elke groep. Ook is er besloten om ons dit jaar kwa voorlichtingsbijeenkomsten te concentreren op bestaande groepen of netwerken, zoals de ondernemers van de pijp of de medewerkers van het wijkcentrum, buurtcentrum en kinderboerderij. Als je graag een presentatie of andere bijeenkomst over TT wilt organiseren bij jou in de wijk, op het werk, buurt- of tuincentrum, neem dan contact op met Linder. linder@wijkcentrumceintuur.nl.

Omdat er in de Pijp al veel actieve bewonersgroepen en initiatieven zijn die zich organiseren op vergelijkbare wijze, en richten op vergelijkbare thema’s als transition towns, hebben we besloten dat de oprichting van bepaalde werkgroepen die nou juist typisch zijn voor een transitie initiatief, bij ons onnodig zijn en dubbel werk opleveren. Het is niet nodig op het wiel opnieuw uit te gaan vinden. Zo is er op het wijkcentrum al 15 jaar een natuur en milieuteam dat allerlei projecten in de buurt organiseert. Geveltuinendag, de watertuinen, het groengemaal, de sarphatipark medebeheergroep, verschillende vogel- en vleermuis-beschermingsprojecten, workshops, cursussen etcetera. Ook steunt het ‘wijksteunpunt wonen’ al jaren de huurders van de wijk, en startten zij vorig jaar een campagne rondom duurzaam wonen, die voornamelijk was gericht op isolatie. Dan is er nog de werkgroep verkeer en vele andere wijkinitiatieven.

In plaats van onze eigen transition town werkgroepjes rondom die thema’s op te richten hebben we besloten dat het verstandiger is om waar mogelijk samen te werken, en bestaande initiatieven te steunen door o.a. als individu in een andere werkgroep van het wijkcentrum mee te doen. De medebeheergroep is bijvoorbeeld een geweldige manier om betrokken te zijn bij de inrichting en het onderhoud van publiek groen. De werkgroep stadsnatuur richt o.a. op buurtmoestuinen en cursussen.

Tegelijkertijd zijn er rondom andere thema een aantal werkgroepen opgericht die juist door de leden van transition town de pijp gedraaid gaan worden. Deze projecten kunnen fungeren als het gezicht van, en enthousiast maker voor transition towns

De werkgroep onderwijs

Een aantal dingen worden al aangeboden in de pijp, zo heeft buurthuis de pijp, aan de 2e van der Helststraat, een tuin waar verschillende tuinierclubjes voor jong en oud aan de slag zijn. De kinderboerderij doet al heel veel aan kindereducatie en herkomst van dierlijke producten, en wil ook een zonne-energie installatie inrichten, die ook een educatieve functie kan vervullen. Verder organiseren de werkgroep stadsnatuur en het natuur en milieu team een hele reeks aan workshops die relevant zijn voor transitie. Klik hier voor meer informatie.

De transitie werkgroep onderwijs gaat zich vooral richten op onderwijs als naschoolse activiteit met name voor middelbaar onderwijs. Om specefiek te zijn, het realiseren van een educatief centrum voor duurzame ontwikkelling met proeftuin en al.

De werkgroep voedsel

De werkgroep voedsel gaat zich richten op de effecten van ons voedsel. Binnenkort word de eerste bijeenkomst op de kinderboerderij georganiseerd. Meer nieuws volgt later.

Het Transitie Netwerk

Deze werkgroep heeft is al bezig met een netwerk van inmiddels zo’n twaalf ondernemers, werkplaatsen, ateliers en andere plekken verzameld. Elke plek onderschrijft de intentie van een transitie naar een duurzamere en eerlijkere wijk en wereld. Een brede omschrijving, het transitie netwerk is dan ook geen keurmerk, en kan dit ook niet zijn. Wel maakt is de bedoeling dat het aanbod van verstandige keuzes zichtbaarder wordt, en willen ze de deelnemers bijvoorbeeld informatie of workshops over duurzaam ondernemen aanbieden. Klik hier voor meer informatie.

De werkgroep energie

De werkgroep bestaat nu uit nog maar één persoon. Zij gaat op zoek naar, en is beschikbaar als contact persoon voor, anderen die met ermee aan de slag willen.

Als je meer wilt weten over, of mee wilt doen met een van deze groepen, andere activiteiten neem dan contact op met ons.

Mail naar: depijp@transitiontowns.nl of bel maandags tussen 11.00 en 18.00 uur naar: 020-4004503.

Voorlichting blijft een kerntaak van de stuurgroep.

Bestaande groepen waar we mee willen samenwerken, en die we willen ondersteunen zijn ook het vermelden waard.

Het natuur en milieuteam is een belangrijke partner in de wijk. Zij bestaat uit betaalde krachten en is initiator van en begeleidt veel projecten zoals het groengemaal, de watertuinen en geveltuinendag. De werkgroep stadsnatuur bestaat uit buurtbewoners die zich betrekken bij het publieke groen in de wijk en samen met bewoners bijvoorbeeld moestuinen wil opzetten in gemeenteperkjes. Maar ook enquèteert zij in de pijp, om de behoefte aan en ervaring van stadsnatuur in de pijp in kaart de brengen. Bovendien voorziet zij het natuur en milieu team van gevraagd en ongevraagd advies.

voor meer informatie bezoek hun website hier: klik

Meer informatie over de cursussen en andere activiteiten vind je hier: klik

Het Wijksteunpunt wonen ondersteunt onder andere huurders, maar is ook verantwoordelijk voor de in mijn wijk campagne, die zich in 2009 op duurzaamheid richtte. Voor meer info klik hier.Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s