transition town: DE PIJP

Transition Town de Pijp

Zondag 28-2 vokomokum ophaaldag 26 February , 2010

Filed under: Uncategorized — ttpijp @ 5:16 pm

Deze zondag, de laatste zondag van de maand, is het weer ophaaldag bij vokomokum. Dat is een biologische Voedsel Koöperatie in Amsterdam.

De voko ophaaldag wordt ge-organiseerd aam de plantagedoklaan, vlak bij Artis, toch is het voor de bewoners van de Pijp een goed alternatief, zeker omdat ook het aandeel verse streekproducten gestaag stijgt. Maar hoe werkt het?

[van de website van vokomokum:]

Kort gezegd, een ko-op is een collectief waarin alle leden een deel van de werklast op zich nemen. Bij de voko geval is dit eens per twee of drie maanden een paar uur werk. Alle leden kunnen maandelijks biologisch voedsel bestellen tegen groothandelsprijzen plus 5%. Deze 5% dekt de kosten zoals breuk, kosten van internet bankieren, de website, en investeringskosten zoals de waarborgsom voor rolcontainers. Veel artikelen moeten in omdozen besteld worden. Dit betekent dat wanneer bij de bestelling geen volle omdoos wordt gehaald deze niet besteld kan worden.

Vokomokum is een groeiend collectief van uiteenlopende mensen die hun voedsel op een eerlijke en sociale manier willen verkrijgen. Het wordt ontwikkeld naar het model van een werkers of consumenten collectief, waarbij ieder lid zijn steentje bijdraagt. Er wordt eens per maand besteld, en de afhaaldag is de laatste zondag van de maand in het cafe van de Plantagedok [plantagedoklaan 8, 1018CM]. Na het afhalen vindt de maandelijkse vergadering plaats. Deze dag is niet alleen bedoeld als afhaaldag, zoals de Voko niet alleen bedoeld is om goed voedsel te kopen. Een belangrijk aspect van de Voko is ook het sociale contact en het vormen van een gemeenschap.

W a t   k u n   j e   v a n   h e t   l i d m a a t s c h a p
v a n   d e   V o k o m o k u n   v e r w a c h t e n ?

Goede kwaliteit biologisch voedsel voor bijna groothandelsprijzen. Een nieuw sociaal netwerk van mensen met verschillende achtergronden en uiteenlopende vaardigheden.

Om te kunnen bestellen dien je eerst lid te worden. Hiertoe kun je het lidmaatschapsformulier op de website uitprinten en meenemen naar je eerste Voko vergadering. De vergaderingen zijn maandelijks, na het afhalen van de bestelling. Het niet-restitueerbare lidmaatschapsgeld [€10 per volvassen per hsuihouding, max €50] zal bij de eerste bestelling bijgeschreven worden. Nieuwe leden dienen een vergadering bij te wonen voor zij hun eerste bestelling kunnen plaatsen. Dit ter introductie en verdere oriëntatie op de Voko. Het geeft nieuwe leden ook de gelegenheid andere leden te ontmoeten en de De Nieuwe Band bestellijst in te zien.

Wegens de zeer beperkte opslagruimte in het Plantagedok dienen de leden hun bestelling ook echt op de afhaaldag zelf af te halen of door iemand anders laten afhalen.

Alle leden dienen eens in de paar maanden een dienst te draaien, zodat het werk gelijkelijk over alle leden verdeeld wordt en iedereen vertrouwd raakt met de werkwijze van de co-op. De bedoeling is dat iedereen na enige tijd alle voorkomende taken binnen de Voko kan vervullen, zodat een ieder er gelijkelijk deel van uitmaakt. Zo wordt de niet-hierachische structuur van de Voko gewaarborgd.Leden kunnen ook op andere wijze behulpzaam zijn, zoals met IT kennis, met het vinden van meer (locale) biologische voedselleveranciers, met hulp bij de administratie enz.

[het filmpje is gemaakt door het onafhankelijke mediacollectief spirit of squatters]

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s