transition town: DE PIJP

Transition Town de Pijp

Feestelijke opening Eetbaar bospad 29 mei 19 May , 2010

Filed under: Uncategorized — ttpijp @ 1:43 pm

Zaterdag 29 mei wordt om 11.00 uur het Eli Heimanspad geopend. De afgelopen maanden is er door vrijwilligers hard gewerkt om het Heimanspad af te krijgen. Behalve de aanleg van het paadje zelf, en de takkenrillen die voor biodiversiteit zorgen, en de bodembedekkende planten beschermen, zijn er talloze bomen, struiken, en andere planten die voor een eetbaarder, biodiverser en over het algemeen ecologisch stabieler park zullen zorgen. Zelfs in een park met zo een duidelijke Engelse landschapsstijl is het mogelijk om te genieten van de natuur.

Al in 1892 schreef Eli Heimans, die samen met Jaques P. Thijsse de basis heeft gelegd voor natuuronderwijs en natuurbescherming in Nederland, een bevlogen lesmethode voor biologie in het lager onderwijs. Heimans pleitte voor meer natuurbeleving door gericht onderwijs in de praktijk. Hij vondt het stadspark in de buurt van de school de beste plek om natuuronderwijs te geven, en schreef in zijn boekje ‘de levende natuur’ instructies voor docenten hoe je zon park kan gebruiken in de les, aan de hand van het Sarphatipark .

Na een korte toelichting over Heimans en de opzet van het pad zal een van de vrijwilligers een rondleiding geven over het pad. We sluiten af met een bio-borrel.

Zaterdag 29 mei
11.00 -12.30 uur
Bij het basketbalveldje in het park

Het opknappen van het bospad met vrijwilligers is gebeurd op initiatief van de werkgroep stadsnatuur van Transition Town de Pijp, die de samenwerking hebben gezocht met de bestaande medebeheergroep Sarphatipark, en het Natuur en Milieuteam de Pijp. Het introduceren van eetbare en anderszins nuttige bomen en struiken in publiek groen wordt binnen transition towns gezien als een grote verbetering van de veerkracht van een wijk of buurt. Het fruit en de noten uit eigen buurt kunnen een goeie variatie op je dieeët vormen.

Natuurlijk zullen wat fruitbomen in een klein stadspark geen substantieeël onderdeel van onze voedselvoorziening voor hun rekening kunnen nemen. Wel brengen ze het product dichterbij de consument, en geven de consument meer kennis en ervaring met voedselproductie. De educatieve functie die uit kan gaan van een ecologisch beheerd park waar ook van alles eetbaar in staat kan de zelfredzaamheid van toekomstige generaties vergroten. Weet jij bijvoorbeeld hoe je de honderden eetbare planten en paddestoelen in een bos kan herkennen?

Transition Towns de Pijp wil de komende jaren verschillende stadslandbouw projecten proberen op te zetten, want buurtmoestuin tot eetbaar park. Dat ook in steden voedsel kan worden gepubliceerd bewezen de Cubanen toen zij wegens een handelsembargo geen olie of voedsel meer konden importeren. Binnen enkele jaren was elk stukje ruimte in de steden gebruikt voor voedselproductie en kwam 40% van het voedsel van een stedeling uit eigen stad.

Als Nederland, afhankelijk van import als we zijn, nu te maken zou krijgen met een stagnerende wereldhandel of zelfs stop op import (zoals gebeurde met een aantal producten toen de vulkaanas vliegtuigen belemmerde) zouden we niet divers en veerkrachtig genoeg zijn om ons zelf in voedsel te voorzien, terwijl dit prima mogelijk is. Dit soort scenarios zijn geheel niet onrealistisch; onstabiele wereldhandel, instortende markten, klimaatverandering, olieschaarste, gekke huizenmarkten, woekerfondsen en uitgeholde leningen zijn allemaal recepten voor internationale instabiliteit. Wordt het niet eens tijd dat we ons minder afhankelijk maken van zulke onstabiele systemen volledig gebaseerd en afhankelijk op en van mondiale handel? Welke alternatieven staan ons tot onze beschikking? Welke zwaktepunten kent een stedelijke wijk als de Pijp? hoe maken we zo een stedelijke wijk veerkrachtig? Waar zitten de knelpunten en waar de mogelijkheden? Transition Towns zijn initiatieven van wijkbewoners die dit uitzoeken en omzetten in daden. Dus onafhankelijk van bedrijfsleven en overheid zelf de nodige stappen gaan zetten, en de nodige oplossingen vorm geven.

Meer weten:
www.transitiontowns.nl
www.transitionnetwork.org

Advertisements
 

2 Responses to “Feestelijke opening Eetbaar bospad 29 mei”

 1. Jacques de Smidt Says:

  Aan Linder van den Heerik,

  Ik heb erg genoten van de opening van het Heimanspad. En ik vond het leuk om daar iets over Eli Heimans te vertellen.
  De tekst kan ik naar je mailen als je dat wilt.
  Kan je me dan het emailadres geven?
  Hartelijke groet,
  Jacques

 2. swomp Says:

  Hoi jacques,

  We waren erg blij met je toespraak, het sloot perfect aan bij wat we willen en doen. Het was een mooie en sfeervolle inleiding van de dag. We willen hem dan ook erg graag hebben, om onder andere op de website te zetten. Ken je ook de blog van het park al? Dat is http://www.sarphatipark.wordpress.com

  Ons mailadres is depijp@transitiontowns.nl


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s