transition town: DE PIJP

Transition Town de Pijp

Wie zijn we? 29 January , 2009

Wie zijn we en wat doen we?

Een Transition Town begint wanneer een groep enthousiaste bewoners samenkomt met een gedeelde zorg: hoe gaan we samen om met de uitdagingen en mogelijkheden van klimaatverandering en naderende energieschaarste.

Meer over Transition Towns

Transitie de Pijp bestaat uit een aantal buurtbewoners die zichzelf vanuit wijkcentrum ceintuur organiseren. Eind 2010 heeft de originele initiatiefgroep, de stuurgroep, zich opgeheven en is opgegaan in de bestaande werkgroepen die overleggen via een kerngroepoverleg.

Een aantal werkgroepen draait inmiddels projecten en andere zijn nog in het stadium van planning.

De VersVoKo is een collectief dat samen verse producten van boeren rond Amsterdam in koopt. Door zelf een aantal taken te verdelen zoals bestel-diensten en administratie kan er gezamelijk direct bij een boer ingekocht worden en krijgt de boer een eerlijke prijs en wij een goed product.

Het Repair Cafe werd vorig jaar met hulp van de stichting repair cafe opgezet, en zal dit jaar elke laatste zondag van de maand in het Jan van der Heijdenhuis plaatsvinden. Onder begeleiding van experts op verschillende gebieden worden samen meegebrachte spullen gerepareerd, en geleerd hoe je dat zelf kunt doen.

De Medebeheergroep Sarphatipark is een groep vrijwilligers die onder begeleiding van het Natuur en Milieuteam en Transitie de Pijp delen van het park ecologisch beheren. Transitie de Pijp werk behalve aan de ecologische en educatieve waardes van het park ook aan de eetbaarheid.

Het Transitie-Netwerk is een aantal ondernemers en ateliers in de Pijp die deels op uitnodiging en deels op eigen initiatief in een netwerk verenigd is. Het aanbod aan duurzame en lokale ondernemers, herkenbaar aan het kaartje met logo van het transitie-netwerk, wordt zo beter in kaart gebracht, en hun binding met de bewoners van de wijk hopelijk versterkt.

Van de Eko-bieb kun je lid worden door een of twee boeken in bruikleen te geven. Op deze manier deelt iedereen haar of zijn kennis, en kan putten uit elkaars bronnen. Bovendien scheelt het een hoop abbonnementsgeld voor de aankoop van titels, de bieb groeit met het aantal leden mee. Omdat iedereen zelf boeken in bruikleen heeft gegeven is het verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. de geleende boeken ook groter, je wilt immers zelf ook graag je boeken heelhuids terug kunnen krijgen.

De Werkgroep Functioneel Groen houdt zich bezig met de relocalisatie en integratie van verschillende soorten nutsgroen, recreatie, hout, noten, fruit, bessen zelfs groenten kunnen erg dicht bij huis worden ge-oogst. Geinspireerd op Permacultuur principes proberen we zoveel mogelijk van die functies te integreren in de inrichting van onze eigen omgeving hier in de Pijp e.o…

De werkgroep Educatie organiseert samen met het NMT veel workshops voor volwassenen rondom duurzaamheid, natuur en milieu. Ook werden er klassen van lagere en middelbare schoolkinderen ontvangen en bezocht. Daarnaast neemt de werkgroep duurzame educatie ook de informatievoorziening over transition towns in de regio op zich. Dat houdt in dat we soms een info-avond of film-avond zullen organiseren rondom verscheidene transitie-thema’s. Ook kunnen we dit op verzoek doen voor andere of personen in de regio noord en zuid Holland.

De Werkgroep Voedsel houdt zich bezig met duurzaam, gezond en eerlijk voedsel. Bewustzijn over wat er allemaal aan onze huidige voedselvoorziening kleeft, maar ook het werken aan de beschikbaarheid van alternatieven, zoals de VersVoKo. Natuurlijk is er enige overlap met de werkgroep functioneel groen.

Verder zijn we samen met andere groepen van het wijkcentrum actief rondom de organisatie van buurt activiteiten zoals Geveltuinendag en het Nazomerfestival.


Klimaatverandering

De uitdagingen zijn groot en lijken ongrijpbaar. Veel mensen lopen rond met een gevoel van wanhoop en machteloosheid. Toch is klimaatverandering is een wereldwijde crisis die snel aangepakt moet worden om onze planeet leefbaar te houden. Daarom zal de hele wereld snel en gezamenlijk moeten werken aan het sterk terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. Voor een individu lijkt dit een onmogelijke opgave. Pas als veel mensen hun handen uit de mouwen steken heeft het effect. Toch kan je met een kleine groep meer doen dan je denkt.

Peak-oil

Binnen een Transition Town zoeken bewoners samen een oplossing voor dit dilemma van collectieve actie. De eerste positieve stappen maken het voor steeds meer mensen makkelijk om mee te doen met de noodzakelijke veranderingen. Klimaatverandering maakt het zeer wenselijk om minder energie te gebruiken. Tegelijkertijd zullen op korte termijn de zeer sterk stijgende olieprijzen iedereen die afhankelijk is van fossiele energie, daar ook toe. Het moment komt snel naderbij dat de betaalbare olie niet meer voor iedereen bereikbaar zal zijn (peak-oil) en dat maakt het in ons eigen directe belang om onze wijk en leefomgeving daar op voor te bereiden en aan te passen. Vele voorbeelden uit binnen en buitenland laten zien dat het prima mogelijk is om een prettige en welvarende leefomgeving op te bouwen, zonder afhankelijk te zijn van enorme hoeveelheden olie. Om de Pijp duurzaam klaar te maken voor de komende uitdagingen moet er echter nog een hoop gebeuren.

Transition Towns

Wij volgen daarbij een transitie-model dat gebaseerd is op successen uit het buitenland. Over de hele wereld vormt zich een beweging van lokale gemeenschappen. Mensen komen samen om op een praktische manier te werken aan zuinig omgaan met beschikbare energie en het opbouwen van lokale veerkracht om hun omgeving voor te bereiden op de toekomst. Als je als een gemeenschap samenwerkt, merk je hoe makkelijk verduurzaming eigenlijk is en hoeveel je terug kunt krijgen voor het opgeven van een aantal luxes.

Deze Transition Town beweging is in Engeland begonnen en heeft zich de laatste jaren snel over de wereld verspreid. De website transitiontowns.org laat zien waar deze initiatieven allemaal plaats vinden en wat er zoal gebeurd. Ook in Nederland grijpt Transition Townes om zich heen. Bijna iedere grote stad heeft er ondertussen wel een en het aantal blijft groeien. Op transitiontowns.nl kun je zien wat er in de rest van het land gebeurd.

Transition Town de Pijp

Wij zien als Transition Town de Pijp grote mogelijkheden voor onze wijk. Het is een geweldige buurt waar heel veel gebeurt en mensen bereid zijn om samen de schouders er onder te zetten. Wij werken daarom samen met Wijkcentrum Ceintuur en zijn daar ook vaak te vinden. We streven naar vergroten van de bewustwording in de wijk en het motiveren van pijpbewoners om de eerste groene stapjes te zetten. Enkel praten en films bekijken is echter niet ons doel. We zijn een groep die zoveel mogelijk wil laten zien wat er praktisch in de wijk kan veranderen. Door als buurt samen te werken aan elkaars tuin, ons mooie Sarphatipark en het verduurzamen van onze bedrijven, hopen we er iedereen bij te betrekken. Omdat we aan een nieuwe toekomst voor de wijk werken, is iedereen welkom om mee te doen! We geven elkaar advies en gaan uit van de kracht van de bewoners. Pijpbewoners zijn namelijk de beste experts op het gebied van de Pijp. We werken vanuit werkgroepen die zich met verschillende onderwerpen zoals voedsel, energie en tuinieren bezig houden.

We nodigen dus alle bewoners uit om eens langs te komen bij een vergadering, workshop of klusdag en in te springen in onze groep. We kunnen alle hulp gebruiken, dus als je zin hebt om op een nuttige en leuke manier met jou wijk bezig te zijn: stuur een mailtje naar: depijp@transitiontowns.nl

 

2 Responses to “Wie zijn we?”

 1. Q Says:

  Een goed initiatief!

  Ik hoop in Tuindorp Oostzaan (Amsterdam Noord) vergelijkbare initiatieven op te sporen….

 2. Hallo,
  wat zijn jullie goed bezig!
  In Diemen zijn we sinds een jaar met een vergelijkbaar initiatief aan de gang, onder de naam ‘Diemer klimaatnetwerk’. Misschien eens een ontmoeting organiseren?

  groet, Markus


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s